Links

INSTITUTIONS, SOCIETIES

 

SPECIALIZED LINKS

Algae

Macrophytes

Zooplankton

Benthos

Fishes


Contact

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK0809000000000011491546