Lost password

Please enter the e-mail address you use to login. A new password will be sent to this address.


Contact

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Botanický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK0809000000000011491546