Comittee of SLS

THE COMITTEE OF THE SLOVAK LIMNOLOGICAL SOCIETY FOR 2013 - 2015:

 

President: 

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc. 

Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica

 

Vicepresident:

RNDr. Marta Illyová, PhD.

Botanický ústav SAV, Bratislava 

 

Secretary:

RNDr. Pavel Beracko, PhD.

Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava 

 

Financial manager:

Mgr. Jarmila Lešková, PhD.

 

Chief editor of the Limnological newspaper, web pages:

RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD. 

Botanický ústav SAV, Bratislava 

 

Research activities: 

Ing. Marek Svitok, PhD. 

Fakulta ekológie a environmentalistiky TU, Zvolen 

Mgr. Peter Manko, PhD. 

Fakulta humanitných a prírodných vied  Prešovskej univerzity, Prešov 

 

 

Auditting commision: 

Ing. Ladislav Hamerlík, PhD. 

Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica 

Ing. Milan Novikmec, PhD. 

Fakulta ekológie a environmentalistiky TU, Zvolen

 


Contact

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Botanický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK0809000000000011491546