Limnológia na Slovensku

Do tejto časti môžete prispieť informáciou o vašom pracovisku, pracovnej skupine, či laboratóriu, o riešených projektoch so vzťahom k limnológii, ako aj o publikovanej limnologickej literatúre...
 
 
 

Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Botanický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK0809000000000011491546