Archív vydaných čísiel Limnologického spravodajcu

2016  

2015                                  2014

   

  2013                                                          2012

  2011                                                         2010

                               

  2009                                                          2008

                               

  2007                                                          2006

  2005                                                           2004

  2003                                                            2002

                                

  2001                                                                2000

 

Špeciálne vydania LS


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Botanický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK0809000000000011491546