Vitajte na našej novej stránke

13/10/2014 10:00

Nájdete tu aktuálne informácie z oblasti limnológie, termíny plánovaných podujatí, odkazy na inštitúcie a spoločnosti, ale aj správy a fotogalériu z konaných konferencií a seminárov. Stránka obsahuje privátnu zónu s možnosťou registrácie. Po prihlásení je možné nazrieť do kontaktných údajov aktuálnych členov SLS vrátane informácie o zaplatení členského. Na stránke sú taktiež zverejnené všetky čísla doteraz vydaného Limnologického spravodajcu od roku 2000.

Veríme, že nová web stránka pomôže všetkých členom/nečlenom SLS lepšie sa zorientovať v slovenskej limnológii a prispeje k jej zatraktívneniu. 

—————

Back


Contact

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK0809000000000011491546