Odkazy

INŠTITÚCIE, SPOLOČNOSTI

 

ODBORNÉ

Riasy

Makrofyty

Zooplanktón

Bentos

Ryby


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK0809000000000011491546