1. jarný limnologický seminár - Šúr pri Bratislave (3. mája 2007)

  1. jarný limnologický seminár - Šúr pri Bratislave  (3. mája 2007)


Contact

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK0809000000000011491546