Aktuality

EFFS Award for the best PhD Dissertation in Freshwater Sciences: Call 2019‐2020

25.11.2020 16:48
European Federation for Freshwater Sciences (EFFS) vyhlasuje ďalšie kolo súťaže o najlepšiu PhD prácu v oblasti limnológie. Do...

—————

World Aquatic Societies Climate Statement

25.11.2020 16:41
V priebehu júla 2020 EFFS (European Federation for Freshwater Sciences), ktorej členom je aj SLS, diskutovalo a odsúhlasilo participáciu...

—————

Pozvánka na Valné zhromaždenie a voľby do Výboru SLS

18.01.2019 16:30
 

—————

Smutná správa: zomrela RNDr. Marta Illýová, PhD.

18.12.2018 16:04
Milí priatelia, kolegovia, limnológovia, s nesmiernym zármutkom vám oznamujeme, že naša Martuška - dlhoročná členka a v posledných rokoch aj...

—————

Stanovisko Výboru SLS k plánovanej výstavbe na "starom" Dunaji

23.07.2018 13:42
Vážení kolegovia!   V piatok 20.7.2018 zaslal Výbor SLS Stanovisko k zámeru vybudovať v "starom" koryte Dunaja nové vodné diela na...

—————

Facebook SLS

23.07.2018 13:36
Milí slovenskí limnológovia - tentoraz hlavne milovníci sociálnych sietí!   V záujme lepšieho spropagovania našej spoločnosti a jej aktivít,...

—————

POZOR!!! Nový bankový účet SLS

17.01.2018 14:13
Vážení členovia SLS, naša spoločnosť zrušila bankový účet v Slovenskej sporiteľni a otvorila si nový účet vo FIO banke. K tomuto kroku sme pristúpili...

—————

Prednáška: RNDr. Jaromír Seďa, PhD.

17.10.2017 13:41
pozvánka

—————

Hydrobiologický determinačný kurz - Mollusca

17.10.2017 13:31
pozvánka + prihláška

—————

Prednáška Mgr. Jana Sychru, PhD.

13.10.2016 09:47
Mili kolegovia,     Katedra ekologie PriF UK v spolupraci so Slovenskou limnologickou spolocnostou vas srdecne pozyva na prednasku...

—————


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331