Archív článkov

Bentické bezstavovce a ich biotopy

24.07.2018 11:08
Slovenská digitálna učebnica „Bentické bezstavovce a ich biotopy“ (Rúfusová, A., Beracko, P., Bulánková, E. Eds, 2017) je určená študentom ekológie, environmentalistiky, biológie ale aj všetkým záujemcom o poznanie života v sladkovodných ekosystémoch. Učebnica...

—————

ZOO Lab, Oddelenie geobotaniky, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV Bratislava

23.07.2018 20:47
Zoologické laboratórium vzniklo koncom roka 2015 odchodom skupiny ekologicky zameraných vedeckých pracovníkov z Ústavu zoológie SAV na Botanický ústav SAV v Bratislave. Gro pracovnej skupiny tvorí 5 kmeňových vedeckých pracovníkov, ktorých výskumné aktivity sú zamerané na štúdium...

—————

Hydrobiologický tím Katedry ekológie PríF UK Bratislava

23.07.2018 16:41
Bližšie info TU

—————

Stanovisko Výboru SLS k plánovanej výstavbe na "starom" Dunaji

23.07.2018 13:42
Vážení kolegovia!   V piatok 20.7.2018 zaslal Výbor SLS Stanovisko k zámeru vybudovať v "starom" koryte Dunaja nové vodné diela na Ministerstvo životného prostredia a splnomocnencovi vlády SR pre výstavbu VD Gabčíkovo. Stanovisko nájdete v prílohe a petíciu môžete podpisovať...

—————

Facebook SLS

23.07.2018 13:36
Milí slovenskí limnológovia - tentoraz hlavne milovníci sociálnych sietí!   V záujme lepšieho spropagovania našej spoločnosti a jej aktivít, ale tiež flexibilnejšieho informovania sa navzájom v rámci spoločnosti a v neposlednom rade aj v záujme oslovenia a “prilákania” ďalších...

—————

POZOR!!! Nový bankový účet SLS

17.01.2018 14:13
Vážení členovia SLS, naša spoločnosť zrušila bankový účet v Slovenskej sporiteľni a otvorila si nový účet vo FIO banke. K tomuto kroku sme pristúpili kvôli vysokým poplatkom za vedenie účtu v Slovenskej sporiteľni. Na novom účte neplatíme žiadne poplatky a preto príjmy z členských príspevkov, ktoré...

—————

Prednáška: RNDr. Jaromír Seďa, PhD.

17.10.2017 13:41
pozvánka

—————

Hydrobiologický determinačný kurz - Mollusca

17.10.2017 13:31
pozvánka + prihláška

—————

Prednáška Mgr. Jana Sychru, PhD.

13.10.2016 09:47
Mili kolegovia,     Katedra ekologie PriF UK v spolupraci so Slovenskou limnologickou spolocnostou vas srdecne pozyva na prednasku Mgr. Jana Sychru, PhD. z Masarykovej Univerzity v Brne (vid prilozena pozvanka).   pozvanka

—————

Hydrobiologický determinačný kurz - Chironomidae

08.09.2016 12:16
Milí kolegovia, Radi by sme Vás v mene organizátorov pozvali na ďalší z radu hydrobiologických determinačných kurzov, spoluorganizovaných našim výskumným ústavom - tentokrát bude venovaný determinácii lariev pakomárov podčeľade Chironominae. Kurz sa uskutoční v priestoroch VÚVH...

—————


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331