Archív článkov

Prednáška Mgr. Jana Sychru, PhD.

13.10.2016 09:47
Mili kolegovia,     Katedra ekologie PriF UK v spolupraci so Slovenskou limnologickou spolocnostou vas srdecne pozyva na prednasku Mgr. Jana Sychru, PhD. z Masarykovej Univerzity v Brne (vid prilozena pozvanka).   pozvanka

—————

Hydrobiologický determinačný kurz - Chironomidae

08.09.2016 12:16
Milí kolegovia, Radi by sme Vás v mene organizátorov pozvali na ďalší z radu hydrobiologických determinačných kurzov, spoluorganizovaných našim výskumným ústavom - tentokrát bude venovaný determinácii lariev pakomárov podčeľade Chironominae. Kurz sa uskutoční v priestoroch VÚVH...

—————

Plecoptera Slovaca - online atlas pošvatiek Slovenska

08.09.2016 12:08
Autor: RNDr. Matej Žiak, PhD.   Od začiatku mája 2016 je na internete voľne dostupný interaktívny online atlas pošvatiek Slovenska s názvom plecopteraslovaca.eu. Webová stránka ponúka historické, ale najmä aktuálne informácie z oblasti rozšírenia a autekológie pošvatiek (Plecoptera) z...

—————

Aktualizácia adresára SLS

12.01.2016 14:09
Výbor SLS prosí všetkých členov SLS o pomoc pri aktualizácii databázy členov, hlavne kontaktných údajov!!! Podobná komplexná aktualizácia sa naposledy robila pred 12 rokmi a je teda nanajvýš aktuálna. Prosíme VŠETKÝCH!!! členov SLS, aby obetovali 5 minút svojho času na vyplnenie...

—————

Taxonómia a fylogenéza rodov Roraima Kodada & Jäch a Neblinagena Spangler (Coleoptera: Elmidae)

12.01.2016 10:11
agentúra: VEGA trvanie projektu: 2014 - 2017 anotácia: Projekt rieši taxonómiu a fylogenézu rodov Roraima Kodada & Jäch a Neblinagena Spangler (Coleoptera, Elmidae). Roraima je zatiaľ známa len zo stolových hôr Venezuely, druhy rodu Neblinagena žijú v nižšie ležiacich tokoch Venezuely....

—————

DNA Barkoding Elmidae – využitie molekulárnej taxonómie v poznaní biodiverzity vodných chrobákov

11.01.2016 16:12
agentúra: VEGA trvanie projektu: 2016 - 2019 kľúčové slová: DNA barcoding, biodiverzita, taxonómia, Elmidae, Coleoptera anotácia: Chrobáky hrajú kľúčovú úlohu vo fungovaní ekosystémov a sú dôležité pre monitorovanie dopadov environmentálnych zmien. Aj keď sú...

—————

Stanovenie biologickej hodnoty odvodňovacích kanálov

11.01.2016 15:28
agentúra: VEGA   trvanie projektu: 2014 - 2017   kľúčové slová: druhová diverzita, Mollusca, ochrana prírody, Podunajská nížina    anotácia:    Projekt je zameraný na výskum ekologickej, resp. biologickej a ekosozologickej hodnoty a integrity systému...

—————

Malé vysokohorské jazerá – citlivé indikátory environmentálnych zmien: bentické bezstavovce a faktory ovplyvňujúce rôzne úrovne ich diverzity

11.01.2016 14:31
agentúra: VEGA trvanie projektu: 2013 - 2016 kľúčové slová: druhová a genetická diverzita, malé alpínske jazerá, bentické bezstavovce, environmentálny gradient, DNA, Tatry anotácia: Projekt je zameraný na multidisciplinárnu analýzu bentických bezstavovcov vysokohorských malých...

—————

Za živé rieky, za čistú vodu

11.01.2016 13:59
Milé kamarátky a kamaráti živých riek, milí pútnici a pútničky dolu Hronom, naša miestami vtipná, miestami hrdinská akcia Putovanie dolu Hronom – za živé rieky, ktorú sme spoločne absolvovali na konci leta 2015, má ďalekosiahle následky :-)  Okrem kamarátstiev, nových kontaktov...

—————

Príručka na určovanie lariev pakomárov II.

08.01.2016 15:06
BITUŠÍK P. & HAMERLÍK L. 2014: Príručka na určovanie lariev pakomárov (Diptera: Chironomidae) Slovenska Časť 2. Tanypodinae Vydavateľstvo Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici – Belianum, Fakulta prírodných vied, 96 pp. ISBN 978-80-557-0799-0. Publikácia nadväzuje na 1. diel...

—————


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331