Article archive

Aktualizácia adresára SLS

12/01/2016 14:18
Výbor SLS prosí všetkých členov SLS o pomoc pri aktualizácii databázy členov, hlavne kontaktných údajov!!! Podobná komplexná aktualizácia sa naposledy robila pred 12 rokmi a je teda nanajvýš aktuálna. Prosíme VŠETKÝCH!!! členov SLS, aby obetovali 5 minút svojho času na vyplnenie...

—————

Taxonomy and phylogeny of genera Roraima Kodada & Jäch and Neblinagena Spangler (Coleoptera: Elmidae)

12/01/2016 10:19
agency: VEGA duration: 2014 - 2017 annotation: The project aims is to study taxonomy and phylogeny of genera Roraima and Neblinagena (Coleoptera, Elmidae). The genus Roraima is known yet only from the high Venezuelan table mountains, the genus Neblinagena is known also only from Venezuela, but...

—————

ZOO Lab, Department of Geobotany, Institute of Botany SAS, Bratislava, Slovakia

12/01/2016 09:37
Zoologické laboratórium vzniklo koncom roka 2015 odchodom skupiny ekologicky zameraných vedeckých pracovníkov z Ústavu zoológie SAV na Botanický ústav SAV v Bratislave. Gro pracovnej skupiny tvorí 5 kmeňových vedeckých pracovníkov, ktorých výskumné aktivity sú zamerané na štúdium...

—————

DNA Barcoding Elmidae – application of molecular taxonomy for description of aquatic beetles biodiversity

11/01/2016 16:25
agency: VEGA duration: 2016 - 2019 keywords: DNA barcoding, biodiversity, taxonomy, Elmidae, Coleoptera    annotation: The beetles play a key role in the ecosystem functioning and they are also important for monitoring impacts of environmental changes. Even studied...

—————

What is a biological value of drainage ditches?

11/01/2016 15:53
agency: VEGA   project duration: 2014 - 2017   key words: landscape ecology, artificial refugia, drainage ditches, conservation biology   annotation:   The project aims to ecological, biological and conservation value and integrity of the system of drainage...

—————

Alpine ponds – sensitive indicators of environmental changes: macroinvertebrates and determinants of their multilevel diversity

11/01/2016 14:56
agency: VEGA duration: 2013 - 2016 keywords: species and genetic diversity, alpine ponds, benthic macroinvertebrates, environmental gradient, DNA, Tatra Mountains annotation: The project focuses on a multidisciplinary analysis of macroinvertebrates from alpine ponds in the Tatra...

—————

Za živé rieky, za čistú vodu

11/01/2016 14:04
Milé kamarátky a kamaráti živých riek, milí pútnici a pútničky dolu Hronom, naša miestami vtipná, miestami hrdinská akcia Putovanie dolu Hronom – za živé rieky, ktorú sme spoločne absolvovali na konci leta 2015, má ďalekosiahle následky :-)  Okrem kamarátstiev, nových kontaktov...

—————

Príručka na určovanie lariev pakomárov II.

09/01/2016 13:49
BITUŠÍK P. & HAMERLÍK L. 2014: Príručka na určovanie lariev pakomárov (Diptera: Chironomidae) Slovenska Časť 2. Tanypodinae Vydavateľstvo Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici – Belianum, Fakulta prírodných vied, 96 pp. ISBN 978-80-557-0799-0. Publikácia nadväzuje na 1. diel...

—————

Freshwater Life

09/01/2016 13:48
Jan Hamrský: FRESHWATER LIFE: Macro photography of aquatic insects and other freshwater invertebrates Kniha obsahuje: - 43 představených skupin sladkovodních bezobratlých živočichů - přes 220 barevných fotografií živých exemplářů - tipy na sběr a chov - doporučení pro...

—————

Hydromorfologický slovník

09/01/2016 13:47
Milan Lehotský & Anna Grešková, Bratislava 2004 download

—————


Contact

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331