Contact

Slovak Limnological Society by SAS

(Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV)
 

Plant Science and Biodiversity Center

Dúbravská cesta 9

845 23 Bratislava

 

IČO: 31753001

Tel.: 0259302611

 

Account number: IBAN SK8083300000002101365331 (Fio banka)

 BIC/SWIFT:
FIOZSKBAXXX

 

 

Registration: derka@fns.uniba.sk

Limnological newsletter, web pages: zuzana.zatovicova@savba.sk

Membership, web pages: jarmila.maternakova@gmail.com


Contact

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331