Archive of Limnological newsletter

2018

 

 2017                                   2016  

2015                                  2014

 

  2013                                                          2012

  2011                                                         2010

                               

  2009                                                          2008

 

                               

  2007                                                          2006

 

  2005                                                           2004

  2003                                                            2002

                                

  2001                                                                2000

 

 


Contact

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331