Archive of Limnological newsletter

  2015                                  2014

 

  2013                                                          2012

  2011                                                         2010

                               

  2009                                                          2008

 

                               

  2007                                                          2006

 

  2005                                                           2004

  2003                                                            2002

                                

  2001                                                                2000

 

 


Contact

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331