Comittee of SLS

THE COMITTEE OF THE SLOVAK LIMNOLOGICAL SOCIETY FOR 2015 - 2018:

 

President: 

RNDr. Marta Illyová, PhD.

Plant Science and Biodiversity Centre, Slovak Academy of Sciences, Bratislava

 

Vicepresident:

doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava 

 

Secretary, chief editor of the Limnological newspaper, web pages:

RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD.

Plant Science and Biodiversity Centre, Slovak Academy of Sciences, Bratislava

 

Financial manager:

Mgr. Jarmila Lešková, PhD. 

 

Research activities: 

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc. 

Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica

RNDr. Pavel Beracko, PhD.

Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava

 

Applied research: 

RNDr. Emília Mišíková Elexová, PhD.

Water Research Institute, Bratislava 

 

 

 

Auditting commision: 

Ing. Ladislav Hamerlík, PhD. 

Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica

Ing. Marek Svitok, PhD. 

Fakulta ekológie a environmentalistiky TU, Zvolen


Contact

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331