Comittee of SLS

THE COMITTEE OF THE SLOVAK LIMNOLOGICAL SOCIETY FOR 2015 - 2018:

 

President: 

doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.

Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava

 

Vicepresident, chief editor of the Limnological newspaper, web pages:

RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD.

Plant Science and Biodiversity Centre, Slovak Academy of Sciences, Bratislava

 

Secretary, applied research:

RNDr. Emília Mišíková Elexová, PhD.

Water Research Institute, Bratislava

 

Financial manager:

Mgr. Jarmila Lešková, PhD. 

 

Research activities: 

RNDr. Pavel Beracko, PhD.

Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava

 

doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.

Matej Bell University, Banská Bystrica

 

Popularization and education: 

RNDr. Matej Žiak, PhD.

Slovak National Museum, Martin 

 

 

Auditting commision: 

RNDr. Fedor Čiampor, PhD.

Plant Science and Biodiversity Centre, Slovak Academy of Sciences, Bratislava

Ing. Tomáš Čejka, PhD.

Plant Science and Biodiversity Centre, Slovak Academy of Sciences, Bratislava


Contact

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331