História SLS

Slovenská limnologická spoločnosť vznikla roku 1994 rozdelením Československej limnologickej spoločnosti (ČSLS) na dve národné spoločnosti. Je pokračovateľom Slovenskej odbočky ČSLS. Československá limnologická spoločnosť vznikla r. 1966 a nadviazala na činnosť Hydrobiologickej komisie Československej akadémie vied, ktorá mala za úlohu koordinovať a rozvíjať spoluprácu medzi odborníkmi a inštitúciami základného a aplikovaného limnologického výskumu a tiež organizovať hydrobiologické konferencie. 

Medzi Slovenskou limnologickou spoločnosťou a Českou limnologickou spoločnosťou pokračuje spolupráca podľa tradície z čias pred rokom 1994, kedy českých a slovenských limnológov združovala jednotná Československá limnologická spoločnosť. Prejavuje sa najmä organizovaním spoločných hydrobiologických konferencií. Tie sa usporadúvajú v trojročných intervaloch cyklicky v Čechách, na Morave a na Slovensku. Prehľad predsedov ČSLS a SLS: 

SLOVENSKÁ LIMNOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ 
 
2016 - 2018: RNDr. Marta Illýová, PhD. 
2013 - 2015: Prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc. 
2010 - 2012: Prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc. 
2007 - 2009: Prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc. 
2004 - 2006: Doc. RNDr. Peter Bitušík, CSc. 
2001 - 2003: RNDr. Jarmila Makovinská, CSc. 
1997 - 2000: RNDr. Iľja Krno, CSc. 
1994 - 1997: RNDr. Ľubica Miklošovičová, CSc. 

ČESKOSLOVENSKÁ LIMNOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ 

1991 - 1994: Prof. Dr. František Kubíček, CSc. 
1988 - 1991: Doc. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc 
1985 - 1988: Doc. Dr. František Kubíček, CSc 
1982 - 1985: RNDr. Pavel Blažka, CSc 
1979 - 1982: Doc. RNDr. Jan Lellák, CSc. 
1976 - 1979: Prof. Dr. Vladimír Sládeček, DrSc. 
1973 - 1976: Doc. RNDr. Jaroslav Hrbáček, CSc 
1969 - 1973: Prof. Záviš Cyrus 
1966 - 1969: Akademik Prof. Dr. Silvestr Prát 
1965 - 1966: Doc. RNDr. Jaroslav Hrbáček, CSc.

Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331