Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV
 

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Botanický ústav

Dúbravská cesta 9

845 23 Bratislava

 

IČO: 31753001

Tel.: 0259302611

 

Číslo účtu: IBAN SK8083300000002101365331 (Fio banka)

(variabilný symbol každého člena pre úhradu členského je uvedené v časti "Členská základňa")

 

Informácie, prihlášky: derka@fns.uniba.sk

Limnologický spravodajca, web: zuzana.zatovicova@savba.sk

Členské, web: jarmila.maternakova@gmail.com


Kontaktujte nás

Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331