Limnológia na Slovensku

Do tejto časti môžete prispieť informáciou o vašom pracovisku, pracovnej skupine, či laboratóriu, o riešených projektoch so vzťahom k limnológii, ako aj o publikovanej limnologickej literatúre...
 
 
 

Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331