Limnologická literatúra

Bentické bezstavovce a ich biotopy

24.07.2018 11:08
Slovenská digitálna učebnica „Bentické bezstavovce a ich biotopy“ (Rúfusová, A., Beracko, P., Bulánková, E. Eds, 2017) je určená študentom ekológie, environmentalistiky, biológie ale aj všetkým záujemcom o poznanie života v sladkovodných ekosystémoch. Učebnica...

—————

Príručka na určovanie lariev pakomárov II.

08.01.2016 15:06
BITUŠÍK P. & HAMERLÍK L. 2014: Príručka na určovanie lariev pakomárov (Diptera: Chironomidae) Slovenska Časť 2. Tanypodinae Vydavateľstvo Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici – Belianum, Fakulta prírodných vied, 96 pp. ISBN 978-80-557-0799-0. Publikácia nadväzuje na 1. diel...

—————

Freshwater Life

08.01.2016 14:48
Jan Hamrský: FRESHWATER LIFE: Macro photography of aquatic insects and other freshwater invertebrates Kniha obsahuje: - 43 představených skupin sladkovodních bezobratlých živočichů - přes 220 barevných fotografií živých exemplářů - tipy na sběr a chov - doporučení pro...

—————

Hydromorfologický slovník

08.01.2016 14:34
Milan Lehotský & Anna Grešková, Bratislava 2004 na stiahnutie

—————


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331