Pracovné tímy

ZOO Lab, Oddelenie geobotaniky, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV Bratislava

23.07.2018 20:47
Zoologické laboratórium vzniklo koncom roka 2015 odchodom skupiny ekologicky zameraných vedeckých pracovníkov z Ústavu zoológie SAV na Botanický ústav SAV v Bratislave. Gro pracovnej skupiny tvorí 5 kmeňových vedeckých pracovníkov, ktorých výskumné aktivity sú zamerané na štúdium...

—————

Hydrobiologický tím Katedry ekológie PríF UK Bratislava

23.07.2018 16:41
Bližšie info TU

—————


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331