Air and Water – Components of the Environment

08.01.2016 13:35

8th edition of the Conference dedicated to the World Water Day and to the World Meteorological Day

Dátum: 25 – 27. marec 2016
Miesto konania: Cluj-Napoca, Romania

Informácie: https://aerapa.conference.ubbcluj.ro/Engleza/index.htm

Kontakt: airandwaterconference@gmail.com 

 

—————

Späť


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331