Aktualizácia adresára SLS

12.01.2016 14:09

Výbor SLS prosí všetkých členov SLS o pomoc pri aktualizácii databázy členov, hlavne kontaktných údajov!!!

Podobná komplexná aktualizácia sa naposledy robila pred 12 rokmi a je teda nanajvýš aktuálna. Prosíme VŠETKÝCH!!! členov SLS, aby obetovali 5 minút svojho času na vyplnenie priloženého dotazníka, je to v záujme čo najlepšej informovanosti členov spoločnosti. Poskytnuté údaje budú použité výlučne pre interné potreby SLS. 

V prípade, že má niekto záujem zo spoločnosti z nejakého dôvodu vystúpiť, informujte nás, prosím, aj o tejto skutočnosti.

 

Ďakujeme,

Výbor SLS

 

AKTUALIZACIA ADRESARA_januar2016.docx (74,4 kB)

—————

Späť


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331