Facebook SLS

23.07.2018 13:36

Milí slovenskí limnológovia - tentoraz hlavne milovníci sociálnych sietí!

 
V záujme lepšieho spropagovania našej spoločnosti a jej aktivít, ale tiež flexibilnejšieho informovania sa navzájom v rámci spoločnosti a v neposlednom rade aj v záujme oslovenia a “prilákania” ďalších potenciálnych nových členov spoločnosti, sme vytvorili facebookovú stránku SLS, ktorú nájdete na adrese https://www.facebook.com/sklimnospol/. Na stránke budeme uverejňovať najmä aktuality týkajúce sa činnosti spoločnosti, avíza na limnologické podujatia, zaujímavú limno literatúru, projekty, ale tiež zápisky z vydarených terénov, či konferencií, atď atď… Stránka nie je uzavretá len pre členov SLS, takže k jej obsahu sa môže dostať aj široká verejnosť a práve v tom vidíme potenciál na spropagovanie našich záujmov a aktivít.
 
Preto neváhajte a kliknite si na nás, “lajknite” nás, zdieľajte ďalej a hlavne prispievajte, tešíme sa na všetky zaujímavé limnopríspevky :-)
 
Samozrejme, naše ďalšie “infozdroje” - Limnospravodajca, www stránka a skupinový e-mail spoločnosti budú fungovať aj naďalej.

—————

Späť


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331