Hydrobiologický determinačný kurz - Chironomidae

08.09.2016 12:16

Milí kolegovia,

Radi by sme Vás v mene organizátorov pozvali na ďalší z radu hydrobiologických determinačných kurzov, spoluorganizovaných našim výskumným ústavom - tentokrát bude venovaný determinácii lariev pakomárov podčeľade Chironominae.

Kurz sa uskutoční v priestoroch VÚVH v Bratislave, 25. – 26. 10. 2016.

Lektormi budú Prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc. a Ing. Ladislav Hamerlík, PhD. - z Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Podrobnejšie informácie o kurze sú uvedené v priloženej pozvánke, prípadne na webovej stránke VÚVH, v kolónke „Odborné kurzy“ – link:  https://www.vuvh.sk/?pid=65 .

 

Pokiaľ viete aj o niekom z Vášho okolia (kolegovia, študenti....), koho by uvedený kurz mohol zaujímať, prosíme Vás o posunutie informácie.

 

Za organizátorov,

Ing. Soňa Ščerbáková, PhD.

 

pozvánka+prihláška

—————

Späť


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331