Hydromorfologický slovník

08.01.2016 14:34

Milan Lehotský & Anna Grešková, Bratislava 2004

na stiahnutie

—————

Späť


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331