Plecoptera Slovaca - online atlas pošvatiek Slovenska

08.09.2016 12:08

Autor: RNDr. Matej Žiak, PhD.

 

Od začiatku mája 2016 je na internete voľne dostupný interaktívny online atlas pošvatiek Slovenska s názvom plecopteraslovaca.eu. Webová stránka ponúka historické, ale najmä aktuálne informácie z oblasti rozšírenia a autekológie pošvatiek (Plecoptera) z územia Slovenskej republiky. Hlavným cieľom tejto stránky je ponúknuť vedeckej, ale i laickej verejnosti obraz o momentálnom stave slovenskej fauny pošvatiek a niektorých ekologických faktorov, ktoré ich rozšírenie ovplyvňujú. Druhým z dôležitých cieľov je popularizácia a propagácia tohto dosť neznámeho radu hmyzu a s tým súvisiaca ochrana zachovalých tečúcich vodných biotopov. Je zostavená z viac ako 9000 údajov o výskyte z 1230 lokalít a momentálne zahŕňa v sebe informácie o 97 valídnych4 vyhynutých druhov zo Slovenska. Matica týchto údajov pozostáva z dostupných publikovaných i nepublikovaných záznamov od polovice 20 storočia. V časti rozšírenie nájdete informácie o konkrétnych druhoch, ich aktuálny výskyt u nás a tiež interaktívnu google mapu s presnou lokáciou miest výskytu. Ku každému druhu je spracované presné štatistické vyhodnotenie vzťahu k nadmorskej výške, rádu toku, geologickému profilu, veľkosti povodia a k longitudinálnej zonácii. Taktiež tu nájdete priestorový profil fauny v rámci ekoregiónov a štrnástich povodí Slovenska. Ambíciou je tieto údaje raz ročne aktualizovať. Okrem týchto nosných informácií sa na stránke dozviete všetky základné všeobecné údaje o pošvatkách, nájdete tu množstvo fotografií a video záznamov. Taktiež sa tu dozviete aktuality o plánovaných podujatiach a novinkách zo sveta vodného hmyzu. Pre hlbšie bádanie na tému pošvatiek Slovenska vám stránka ponúka zoznam publikácií.

                  Milí limnológovia, aby myšlienku tohto projektu bolo možné naplniť, je potrebná aj vaša spolupráca. Chcel by som, aby údaje o rozšírení boli pravidelne každoročne aktualizované a dopĺňané. Aby bolo možné prinášať analýzu údajov z celého Slovenska, je potrebné vynaložiť veľké časové, ale i fyzické úsilie. Z toho dôvodu si vás dovoľujem požiadať o spoluprácu. Zapojiť sa môže každý, kto je schopný druhovej determinácie lariev alebo imág pošvatiek, respektíve vie sprostredkovať údaje o rozšírení plekopterofauny na Slovensku. Na stránke nájdete presné pokyny, ako je možné vaše údaje poskytnúť.

                  Verím, že online atlas sa vám bude páčiť a že vám bude sprostredkúvať stále aktuálne údaje, a tak dopomôže k vašim limnologickým výskumom. Budem rád, ak sa oň podelíte s vašimi kolegami či priateľmi a pridáte sa k fanúšikom aj na facebookovej stranke Plecoptera Slovaca.

Matej Žiak

—————

Späť


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331