Prednáška Mgr. Jana Sychru, PhD.

13.10.2016 09:47
Mili kolegovia,
 

 

Katedra ekologie PriF UK v spolupraci so Slovenskou limnologickou spolocnostou vas srdecne pozyva na prednasku Mgr. Jana Sychru, PhD. z Masarykovej Univerzity v Brne (vid prilozena pozvanka).
 

—————

Späť


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331