Prednáška: "Výskum zooplanktónu v Čechách" (RNDr. Miloslav Seďa, PhD.)

16.02.2015 11:19
Milí kolegovia - limnológovia!
 
Srdečne vás pozývame na odbornú prednášku RNDr. Miloslava Seďu, PhD. z AVČR o výskume zooplanktónu v Čechách a ďalších zaujímavých veciach súvisiacich so súčasným vedeckým výskumom a jeho výstupmi.
 
Podrobnosti nájdete v prílohe, tešíme sa na vás.
Výbor SLS
 

—————

Späť


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331