Príručka na určovanie lariev pakomárov II.

09/01/2016 13:49

BITUŠÍK P. & HAMERLÍK L. 2014: Príručka na určovanie lariev pakomárov (Diptera: Chironomidae) Slovenska Časť 2. Tanypodinae

Vydavateľstvo Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici – Belianum, Fakulta prírodných vied, 96 pp. ISBN 978-80-557-0799-0.

Publikácia nadväzuje na 1. diel vydaný v roku 2000 a je zameraná na praktickú determináciu lariev pakomárov podčeľade Tanypodinae. Text je doplnený ilustráciami, resp. mikrofotografiami dôležitých diagnostických znakov a údajmi o ekologických nárokoch a rozšírení taxónov na území Slovenska. Má za cieľ uľahčiť determináciu taxonomicky ťažkej skupiny, ktorá sa prakticky využíva pri hodnotení kvality a ekologického stavu vôd podľa požiadaviek Rámcovej smernice o vodách.

Cena publikácie je 10,60 eur a je možné si ju objednať (zakúpiť) TU.

 

 

—————

Back


Contact

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331