Stanovisko Výboru SLS k plánovanej výstavbe na "starom" Dunaji

23.07.2018 13:42

Vážení kolegovia!

 
V piatok 20.7.2018 zaslal Výbor SLS Stanovisko k zámeru vybudovať v "starom" koryte Dunaja nové vodné diela na Ministerstvo životného prostredia a splnomocnencovi vlády SR pre výstavbu VD Gabčíkovo. Stanovisko nájdete v prílohe a petíciu môžete podpisovať tu: www.ekoforum.sk/peticia/dunaj.
 
 
 
 

—————

Späť


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331