Veda chce žiť! - Zhromaždenie na podporu vedy na Slovensku

28/10/2014 08:42

V stredu 29.10. sa od 13:00 uskutoční na Námestí slobody v Bratislave zhromaždenie za podporu vedy na Slovensku. Toto zhromaždenie organizuje nezávislá iniciatíva "Veda chce žiť!". Cieľom zhromaždenia je prezentovať úlohu vedy a jej význam pre spoločnosť. Zároveň chceme poukázať na dlhodobo pretrvávajúcu nedostatočnú podporu vedy na Slovensku a vyzvať na pozitívne zmeny, ktoré sú v dnešnej situácii kriticky dôležité. Veríme, že jedného dňa naša veda naberie správny kurz a táto iniciatíva k tomu môže napomôcť. Účasť na tomto zhromaždení je dobrovoľná. Závisí iba na Vašom postoji a presvedčení, no budeme veľmi radi, ak nás prídete podporiť.

Veda chce žiť! je nezávislou iniciatívou, ktorá chce upozorňovať na problémy vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku a podporovať pozitívne zmeny v týchto oblastiach. Zakladateľmi iniciatívy sú vedeckí pracovníci, ktorí si uvedomili nevyhnutnosť vlastného aktívneho prístupu a angažovania sa v problematike vednej politiky na Slovensku, keďže tá je dlhodobo v nezáujme politických elít aj verejnosti. 

 

Viac o iniciatíve sa dočítate a podporiť ju môžete TU.

—————

Back


Contact

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331