Odkazy

INŠTITÚCIE, SPOLOČNOSTI

 

ODBORNÉ

Riasy

Makrofyty

Zooplanktón

Bentos

Ryby


Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331