XIV. Limnologická konferencia - Nečtiny (CZ) (26. - 30. júna 2006)

XIV. Limnologická konferencia - Nečtiny (CZ)  (26. - 30. júna 2006)


Contact

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331