XVI. Limnologická konferencia - Jasná (SK) 2012

XVI. Limnologická konferencia - Jasná (SK) 2012

Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331