Semináre SLS:

2018

11. JARNÝ LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR 2018

JARNÝ ALGOLOGICKÝ A LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR AS SBS a SLS 2018

 • termín konania: 28. marec 2018
 • miesto konania: Botanický ústav CBRB SAV, Bratislava
 • prihlasovanie príspevkov na adrese: alica.hindakova@savba.sk

 

2017

JESENNÝ ALGOLOGICKÝ A LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR AS SBS a SLS 2017

 • termín konania: 5. december 2017
 • miesto konania: Botanický ústav CBRB SAV, Bratislava
 • prihlasovanie príspevkov na adrese: alica.hindakova@savba.sk

HYDROBIOLOGICKÝ KURZ - VODNÉ MÄKKÝŠE SLOVENSKA

 • termín konania: 25.-26. októbra 2017
 • miesto konania: VÚVH, Bratislava
 • odborný garant: Ing. Tomáš Čejka, PhD.

REVITALIZÁCIA A RENATURÁCIA VODNÝCH TOKOV - AKTUÁLNE TÉMY SÚČASNOSTI

 • termín konania: 5. október 2017
 • miesto konania: VÚVH, Bratislava
 • organizátori: PríF UK, Bratislava, Stavebná fakulta STU Bratislava, Global Water Partnership a SLS
 • seminár venovaný problematike ekologického manažmentu a revitalizácie vodných tokov

10. JARNÝ LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR 2017

JARNÝ ALGOLOGICKÝ A LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR AS SBS a SLS 2017

 • miesto konania: Botanický ústav CBRB SAV, Bratislava
 • venovaný 80-tinám prof. RNDr. Františka Hindáka, DrSc.
 • prihlasovanie príspevkov na adrese: alica.hindakova@savba.sk

HYDROBIOLOGICKÝ KURZ - ANALÝZA DÁT V PROGRAME CANOCO 5

 • termín konania: 16.-17. február 2017
 • miesto konania: VÚVH, Bratislava
 • odborný garant: RNDr. Pavel Beracko, PhD.

 

2016

JESENNÝ ALGOLOGICKÝ A LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR AS SBS a SLS 2016

HYDROBIOLOGICKÝ KURZ - DETERMINÁCIA LARIEV PODČEĽADE CHIRONOMINAE

 • termín konania: 25.-26. október 2016
 • miesto konania: VÚVH, Bratislava
 • odborní garanti: Ing. Ladislav Hamerlík, PhD., prof. Peter Bitušík, CSc.

9. JARNÝ LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR 2016

JARNÝ ALGOLOGICKÝ A LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR AS SBS a SLS 2016

 • termín konania: 18. apríl 2016, 13.00h
 • miesto konania: Botanický ústav SAV, Bratislava
 • prihlasovanie príspevkov na adrese: alica.hindakova@savba.sk

 

2015

JESENNÝ ALGOLOGICKÝ A LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR AS SBS a SLS 2015

 • termín konania: 7. december 2015, 13.00h
 • miesto konania: Botanický ústav SAV, Bratislava
 • prihlasovanie príspevkov na adrese: alica.hindakova@savba.sk
 • pozvánka

PREDNÁŠKA Dr. CESC MÚRRIA, PhD.

 • termín konania: 15. október 2015 10:00h
 • miesto konania: CPS Plus Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
 • názov prednášky: "Temporal continuum in diversity: determinants of species and genetic diversity"
 •  pozvánka 

HYDROBIOLOGICKÝ KURZ - DETERMINÁCIA LARIEV POTOČNÍKOV

 • organizátor: Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Národné referenčné laboratórium pre oblasť na Slovensku
 • termín konania: 1. október 2015
 • miesto konania: VÚVH Bratislava
 • zameranie: determinácia lariev vodného hmyzu: potočníky (Trichoptera: Annulipalpia)
 • odborný garant: Ing. Milan Novikmec, PhD.

8. STREDOEURÓPSKA DIPTEROLOGICKÁ KONFERENCIA 2015

 • termín konania: 28.-30. september 2015
 • miesto konania: Kežmarské žľaby, Vysoké Tatry
 • organizátori: Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV
 • zborník abstraktov
 • www stránka konferencie

8. JARNÝ LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR 2015

JARNÝ ALGOLOGICKÝ A LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR AS SBS a SLS 2015

 • termín konania: 20. apríl 2015, 13.00h
 • miesto konania: Botanický ústav SAV, Bratislava
 • prihlasovanie príspevkov na adrese: alica.hindakova@savba.sk

PREDNÁŠKA RNDr. JAROMÍRA SEĎU, CSc.

 • termín konania: 24. február 2015
 • miesto konania: zasadačka Ústavu zoológie SAV
 • názov prednášky: „Vskum zooplanktónu v echách, história a súasnos, pravda a mty“
 • pozvánka

 

2014

JESENNÝ ALGOLOGICKÝ A LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR AS SBS a SLS 2014

 • termín konania: 4. december 2014, 13.00h
 • miesto konania: Botanický ústav SAV, Bratislava
 • prihlasovanie príspevkov na adrese: alica.hindakova@savba.sk

HYDROBIOLOGICKÝ KURZ - DETERMINÁCIA LARIEV VÁŽOK

 • organizátor: Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Národné referenčné laboratórium pre oblasť na Slovensku
 • termín konania: 14. október 2014
 • miesto konania: VÚVH Bratislava
 • zameranie: determinácia lariev vodného hmyzu: vážky (Odonata)
 • odborní garanti: doc. RNDr. Eva Bulánková, CSc. a Ing. Zuzana Matúšová

7. JARNÝ LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR 2014

JARNÝ ALGOLOGICKÝ A LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR AS SBS a SLS 2014

 

2013

JESENNÝ ALGOLOGICKÝ A LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR AS SBS a SLS 2013

 • termín konania: 5. december 2013 o 13.00h
 • miesto konania: knižnica Ústavu zoológie SAV, Bratislava
 • prihlasovanie príspevkov: elena.stefkova@savba.sk

DETERMINAČNÝ KURZ PRE HYDROBIOLÓGOV - POŠVATKY

 • organizátor: SVS pri VÚVH Bratislava, VÚVH, NRL pre oblasť vôd na Slovensku
 • termín konania: 26. september 2013
 • odborný garant: prof. RNDr. Iľja Krno, DrSc.
 • prezentácia publikácie "Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera)

HYDROBIOLOGICKÝ KURZ 2013

 • "Povrchové vody - Vybrané skupiny rias a siníc"
 • organizátor: SVS pri VÚVH Bratislava, VÚVH, NRL pre oblasť vôd na Slovensku
 • termín konania: 25. - 26. jún 2013
 • miesto konania: VÚVH Bratislava, nová budova
 • kontakt a prihlášky: placha@vuvh.sk, balazi@vuvh.sk

6. JARNÝ LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR 2013

 • termín konania: 25. apríl 2013
 • miesto konania: Biologická stanica PríF UK Jurský Šúr

POZVÁNKA NA PREDNÁŠKY PALEOLIMNOLÓGA JOHNA P. SMOLA

 • svetoznámy kanadský ekológ, limnológ a paleolimnológ so slovenskými koreňmi, ktorý pracuje v Paleoecological Environmental Assessment and Research Lab – PEARL, Dept. Biology, Queen's University, Kingston, Ontario, Kanada 
 • Slovensko navštívi 13. - 20. apríla 2013
 • 1. prednáška na PríF UK Bratislava (15.4.2013): „From controversy to consensus: Making the case for recent climate change in polar regions using lake sediments“
 • 2. prednáška na UMB Banská Bystrica (17.4.2013): „Exploring the past to protect our future using lake sediments to study water quality issues“ 

JARNÝ ALGOLOGICKÝ A LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR AS SBS a SLS 2013

 • termín konania: 10. apríl 2013
 • miesto konania: Botanický ústav SAV, Bratislava

 

2012

JESENNÝ ALGOLOGICKÝ A LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR AS SBS a SLS 2012

 • termín konania: 3. december 2012
 • miesto konania: Botanický ústav SAV, Bratislava

5. JARNÝ LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR 2012

 • jubilejný 5. ročník
 • termín konania: 3. máj 2012
 • miesto konania: Biologická stanica PríF UK Jurský Šúr
 • kontakt: RNDr. Pavel Beracko, PhD.

 

2011

JESENNÝ ALGOLOGICKÝ A LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR AS SBS a SLS 2011

 • termín konania: 7. december 2011
 • miesto konania: Botanický ústav SAV, Bratislava

4. JARNÝ LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR 2011

 • termín konania: 5. máj 2011
 • miesto konania: Biologická stanica PríF UK Jurský Šúr

 

2010

JESENNÝ ALGOLOGICKÝ A LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR AS SBS a SLS 2010

 • termín konania: 2. december 2010
 • miesto konania: Botanický ústav SAV, Bratislava

3. JARNÝ LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR 2010

 • termín konania: 22. apríla 2010; Biologická stanica Príf UK Jurský Šúr 
 • pozvánka
 • prihlasovanie aktívnych aj pasívnych účastníkov na adrese: beracko@fns.uniba.sk
 • posielanie príspevkov, resp. abstraktov na publikovanie v Limnologickom spravodajcovi na adresu: zuzana.zatovicova@savba.sk

JARNÝ ALGOLOGICKÝ A LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR AS SBS a SLS 2010

 • termín konania: 18. marec 2010 o 14.00h
 • miesto konania: nová budova Botanického ústavu SAV, seminárna miestnosť na 3. podlaží

 

2009

JESENNÝ ALGOLOGICKÝ A LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR AS SBS a SLS 2009

 • termín konania: 3. december 2009
 • miesto konania: zasadačka Ústavu zoológie SAV

JARNÝ ALGOLOGICKÝ A LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR AS SBS a SLS 2009

 • termín konania: 2. apríl 2009
 • miesto konania: zasadačka novej budovy VÚVH Bratislava

 

2008

JESENNÝ ALGOLOGICKÝ A LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR AS SBS a SLS 2008

 • termín konania: 4. december 2008
 • miesto konania: zasadačka "starého" Botanického ústavu SAV

HYDROBIOLOGICKÝ KURZ 2008

 • termín konania: 10. - 12. júna 2008, VÚVH Bratislava
 • zameranie: problematika súčasne platných legislatívnych predpisov v hydrobiológii

POZVÁNKA NA PREDNÁŠKY

 • 2.6. 2008 o 14:00, Zasadačka katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava (miestnosť B2-407a)
 • pozvánka
 • 1. Núria Bonada Caparrós - Department of Ecology, University of Barcelona, Španielsko: "Singularity of aquatic macroinvertebrate communities in mediterranean climate ecosystems" 
 • 2. Cesc Múrria i Farnós - Departamento de Biología Animal y Ecología, Universidad de Granada, Španielsko: "Tracking present and past processes in stream macroinvertebrates of Mediterranean regions: from molecular to community patterns" 

2. JARNÝ LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR 2008

 • termín konania: 24. apríla 2008; Biologická stanica Príf UK Jurský Šúr 
 • prihlasovanie aktívnych aj pasívnych účastníkov na adrese: derka@fns.uniba.sk
 • posielanie príspevkov, resp. abstraktov na publikovanie v Limnologickom spravodajcovi na adresu: zuzana.zatovicova@savba.sk

JARNÝ ALGOLOGICKÝ SEMINÁR 2008

 

2007

JESENNÝ ALGOLOGICKÝ A HYDROBIOLOGICKÝ SEMINÁR 2007

 • 6.12.2007 13:00; zasadačka Ústavu zoológie SAV 
 • nosná téma: "Hydrobiológia rieky Moravy" 
 • prihlasovanie príspevkov na adrese: elena.stefkova@savba.sk
 • program

HYDROBIOLOGICKÝ KURZ 2007

 • 21.-25.5.2007; Výskumný ústav vodného hospodárstva 
 • prihlasovanie účastníkov do 11.5.2007 
 • program a prihláška súbor pdf 

1. JARNÝ LIMNOLOGICKÝ SEMINÁR 2007

 • 3. mája 2007, 10.00h; Biologická stanica Príf UK Jurský Šúr 
 • prihlasovanie aktívnych aj pasívnych účastníkov do 24. apríla 2007 na adrese: derka@fns.uniba.sk
 • posielanie abstraktov a kratších príspevkov na publikovanie v Limnologickom spravodajcovi do 20. mája 2007 na adrese: zuzana.zatovicova@savba.sk
 • pozvánka  a program

JARNÝ ALGOLOGICKÝ SEMINÁR 2007

 • 22. marca 2007, 13.00, Botanický ústav SAV
 • pri príležitosti životného jubilea prof. RNDr. Františka Hindáka, DrSc.  
 • pozvánka a program

Kontakt

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9
Bratislava
845 23
SLOVAKIA

Číslo účtu: IBAN
SK80 8330 0000 0021 0136 5331